Pripravujeme

 
V spolupráci s Thalia Teatro činoherno-bábkovú rozprávku Sándora Petőfiho

VÍŤAZ JANKO

RÉŽIA: Peter Weinciller a.h.
ASISTENT RÉŽIE: Peter Pavlík a.h.
DRAMATURGIA: Juraj Fotul a.h.
ÚČINKUJÚ: Monika Necpálová a Peter Kamenský
 
SCÉNOGRAFIA, BÁBKY, GRAFIKA: Marcel a Petra Mészáros a.h.
FOTO: Emília Kamenská
PRODUKCIA: Thalia Teatro & Divadielko Concordia
 
PREMIÉRA: 16.11. 2019
 
Predstavenie vznikne s finančnou podporou FONDU NA PODPORU UMENIA