Pripravujeme

 
 
 
Bábkovú hru pre dospelých inšpirovanú známou drámou Johanna Wolfganga Goetheho

FAUST

KONCEPT: kolektív DC
RÉŽIA: Peter Luptovský
ÚČINKUJÚ: Mária Fabriková a Peter Kamenský
 
ÚPRAVA BÁBOK: Katarína Mažáryová a.h.
GRAFIKA: Samuel Borsík a.h.
FOTO: Emília Kamenská
PRODUKCIA: Divadielko Concordia