Pripravujeme

Na sezónu 2021/2022 pripravujeme novú marionetovú rozprávku 
 

POPOLVÁR 

 
v réžii Petra Luptovského