O divadle

Divadielko Concordia vzniklo v roku 2015 ako nezávislé divadlo v Banskej Štiavnici. Združuje profesionálnych tvorcov nielen
v oblasti divadla, ale aj v iných umeleckých smeroch ako je hudba, audiovizuálne či výtvarné umenie. Svojou tvorbou sa
zameriava na dva hlavné žánrové typy a to: 1. autorská dramatická tvorba (pre dospelých) 2. bábková tvorba (prevažne pre
detského diváka). Počas troch divadelných sezón pripravilo 5 inscenácií (Metamorfózy ženy – autorská monodráma, Jahodový
kúpeľ – autorská tragikomédia, Huncút Gašpar – bábková rozprávka, Dlhý nos – hudobno-divadelná rozprávka, O Zlej
princeznej - bábková rozprávka), s ktorými odohralo množstvo predstavení doma i v zahraničí. Medzi naše úspechy
považujeme vytvorenie komorného divadelného priestoru v Banskej Štiavnici "najmenšieho divadla na Slovensku" s
pravidelným programom pre deti i dospelých počas celého roka. V rámci letných mesiacov organizujeme obľúbené podujatie
pre rodiny s deťmi „Leto s rozprávkami“, ktoré si už našlo stabilné miesto v kultúrnom kalendári mesta a návštevníci Banskej
Štiavnice ho pravidelne vyhľadávajú. V najbližších mesiacoch pripravujeme v poradí šiestu premiéru divadla a to bábkové
predstavenie pre dospelých FAUST, ktoré má plánovanú premiéru v rámci podujatia NOC DIVADIEL 2018.

Divadielko Concordia vzniklo ako nezávislé bábkové divadlo sídliace v Banskej Štiavnici. Združuje umeleckých tvorcov nielen v oblasti divadla, ale aj v iných umeleckých smeroch ako je hudba, audiovizuálne či výtvarné umenie. Svojou činnosťou sa zameriava na bábkovú tvorbu pre deti, ale aj autorskú a komornú divadelnú tvorbu pre dospelých. Okrem kvalitných autorských produkcií sa bábkovými predstaveniami snaží udržiavať tradíciu bábkového divadla na Slovensku, zaujať dospelých a vyčariť úsmev na detskej tvári.

Vytvorením komorného divadelného priestoru v Banskej Štiavnici  vzniklo " najmenšie kamenné divadlo na Slovensku " s pravidelným programom pre deti i dospelých. V rámci letných mesiacov divadlo organizuje obľúbené podujatie pre rodiny s deťmi „ Leto s rozprávkami “, ktoré si už našlo stabilné miesto v kultúrnom kalendári mesta a návštevníci Banskej Štiavnice ho pravidelne vyhľadávajú. Divadlo pravidelne hráva po celom Slovensku, no rado vycestuje aj do zahraničia. 

História divadla v rokoch (ďalej len DC)

2019

6. premiéra DC " VÍŤAZ JANKO "

DC ako súčasť medzinárodného podujatia  " NOC DIVADIEL "

1. hosťujúci koncert v DC " NANY HUDÁK "

hosťujúce divadlá v DC " EVERYDAYACTOR,THALIA TEATRO, DIVADLO Z DOMČEKA, LUNA STORYTELLING "

 

2018

5. premiéra DC " O ZLEJ PRINCEZNEJ "

DC ako súčasť medzinárodných podujatí " NOC LITERATÚRY " a  " NOC DIVADIEL "

zahraničné zájazdy DC s predstaveniami O Zlej princeznej " RAKÚSKO, Viedeň " a Metamorfózy ženy " MAĎARSKO, Sarvaš " a " POĽSKO, Suwalki "

hosťujúce divadlá v DC " THALIA TEATRO, DIVADLO Z DOMČEKA, CELKOM MALÉ DIVADLO, EVERYDAYACTOR "

 

2017

4. premiéra DC " DLHÝ NOS "

1. zahraničný zájazd DC s predstavením Huncút Gašpar " RAKÚSKO, Viedeň "

hosťujúce divadlo v DC " THALIA TEATRO "

 

2016

3. premiéra DC " HUNCÚT GAŠPAR "

2. premiéra DC " JAHODOVÝ KÚPEĽ "

1. hosťujúce predstavenie pre dospelých v DC " Divadlo Kusy cukru & ČiPrCha POKUŠENIE "

 

2015

vznik divadla " DIVADIELKO CONCORDIA "

1. premiéra DC " METAMORFÓZY ŽENY "

DC organizuje podujatie " LETO S ROZPRÁVKAMI "

1. hosťujúce predstavenie pre deti v DC " Divadlo z domčeka O KOZLIATKACH "