O divadle

Divadielko Concordia vzniklo v roku 2015 ako nezávislé divadlo v Banskej Štiavnici. Združuje profesionálnych tvorcov nielen
v oblasti divadla, ale aj v iných umeleckých smeroch ako je hudba, audiovizuálne či výtvarné umenie. Svojou tvorbou sa
zameriava na dva hlavné žánrové typy a to: 1. autorská dramatická tvorba (pre dospelých) 2. bábková tvorba (prevažne pre
detského diváka). Počas troch divadelných sezón pripravilo 5 inscenácií (Metamorfózy ženy – autorská monodráma, Jahodový
kúpeľ – autorská tragikomédia, Huncút Gašpar – bábková rozprávka, Dlhý nos – hudobno-divadelná rozprávka, O Zlej
princeznej - bábková rozprávka), s ktorými odohralo množstvo predstavení doma i v zahraničí. Medzi naše úspechy
považujeme vytvorenie komorného divadelného priestoru v Banskej Štiavnici "najmenšieho divadla na Slovensku" s
pravidelným programom pre deti i dospelých počas celého roka. V rámci letných mesiacov organizujeme obľúbené podujatie
pre rodiny s deťmi „Leto s rozprávkami“, ktoré si už našlo stabilné miesto v kultúrnom kalendári mesta a návštevníci Banskej
Štiavnice ho pravidelne vyhľadávajú. V najbližších mesiacoch pripravujeme v poradí šiestu premiéru divadla a to bábkové
predstavenie pre dospelých FAUST, ktoré má plánovanú premiéru v rámci podujatia NOC DIVADIEL 2018.

Divadielko Concordia vzniklo ako nezávislé bábkové divadlo sídliace v Banskej Štiavnici. Združuje umeleckých tvorcov nielen v oblasti divadla, ale aj v iných umeleckých smeroch ako je hudba, audiovizuálne či výtvarné umenie. Svojou činnosťou sa zameriava na bábkovú tvorbu pre deti, dospelých ale aj autorskú tvorbu komorných inscenácií. Okrem kvalitných autorských produkcií sa bábkovými predstaveniami snaží udržiavať tradíciu bábkového divadla na Slovensku, zaujať dospelých a vyčariť úsmev na detskej tvári.

Vytvorením komorného divadelného priestoru v Banskej Štiavnici  vzniklo " najmenšie kamenné bábkové divadlo na Slovensku " s pravidelným programom pre deti i dospelých. V rámci letných mesiacov divadlo organizuje obľúbené podujatie pre rodiny s deťmi „ Leto s rozprávkami “, ktoré si už našlo stabilné miesto v kultúrnom kalendári mesta a návštevníci Banskej Štiavnice ho pravidelne vyhľadávajú. Divadlo pravidelne hráva po celom Slovensku, no rado vycestuje aj do zahraničia. 

História divadla v rokoch (ďalej len DC)

2021

realizácia rekonštrukcie " PERMAKULTÚRNA DIVADELNÁ ZÁHRADA " aktuálne prebieha ;)

predpremiéra inscenácie " JÁNOŠÍK (STRATY A NÁLEZY) " stále čakáme na premiéru ;)

 

2020

realizácia úspešných projektov " OŽIVENIE JÁNOŠÍKA - PODHORIE "

55. repríza inscenácie " HUNCÚT GAŠPAR "

účasť DC na divadelných festivaloch " MIRAKULY a DIVADELNÉ PODZÁMČIE "

 

2019

6. premiéra DC " VÍŤAZ JANKO "

DC ako súčasť medzinárodného podujatia  " NOC DIVADIEL "

1. hosťujúci koncert v DC " NANY HUDÁK "

hosťujúce divadlá v DC " EVERYDAYACTOR,THALIA TEATRO, DIVADLO Z DOMČEKA, LUNA STORYTELLING "

 

2018

5. premiéra DC " O ZLEJ PRINCEZNEJ "

DC ako súčasť medzinárodných podujatí " NOC LITERATÚRY " a  " NOC DIVADIEL "

zahraničné zájazdy DC s predstaveniami O Zlej princeznej " RAKÚSKO, Viedeň " a Metamorfózy ženy " MAĎARSKO, Sarvaš " a " POĽSKO, Suwalki "

hosťujúce divadlá v DC " THALIA TEATRO, DIVADLO Z DOMČEKA, CELKOM MALÉ DIVADLO, EVERYDAYACTOR "

 

2017

4. premiéra DC " DLHÝ NOS "

1. zahraničný zájazd DC s predstavením Huncút Gašpar " RAKÚSKO, Viedeň "

hosťujúce divadlo v DC " THALIA TEATRO "

 

2016

3. premiéra DC " HUNCÚT GAŠPAR "

2. premiéra DC " JAHODOVÝ KÚPEĽ "

1. hosťujúce predstavenie pre dospelých v DC " Divadlo Kusy cukru & ČiPrCha POKUŠENIE "

 

2015

vznik divadla " DIVADIELKO CONCORDIA "

1. premiéra DC " METAMORFÓZY ŽENY "

DC organizuje podujatie " LETO S ROZPRÁVKAMI "

1. hosťujúce predstavenie pre deti v DC " Divadlo z domčeka O KOZLIATKACH "