Divadielko Concordia

Ubi Concordia, ibi victoria.
Kde je svornosť, tam je víťazstvo.
 
Svornosť, spolupatričnosť, harmónia, jednota, súlad...
Slová, ktoré vystihujú to čo chceme divadlom dosiahnuť. Harmóniu v duši, pretože Vás chceme zaujať kvalitnými dielami, osobnými výpoveďami clivými i veselými, zasahujúcimi srdcia divákov. 
 
Concordia, to je aj názov almanachu, ktorý vydával Jozef Viktorin spolu s Jánom Palárikom. Almanach, ktorý chcel zjednotiť národné a kultúrne sily.
Naše divadielko sídli na ulici Jána Palárika, a tak sa nám zdalo viac než príhodné, aby sme ho nazvali práve podľa Palárikovho almanachu.
 
Okrem kvalitných autorských produkcií sa naše divadlo zameriava aj na tvorbu pre deti. S bábkovými predstaveniami sa snaží udržiavať tradíciu bábkového divadla ako aj vždy vyčariť úsmev na detskej tvári.
 
Kapacita divadla:
Večerné predstavenia        30 miest
Detské predstavenia          35 miest
Divadelná záhrada             45 miest
 
Divadlo hráva aj v externých priestoroch s kapacitou:
TULSI                                40 miest
LIBRESSO                        50 miest
MARÍNA                            60 miest
 
Prezentácia divadla v zahraničí:
2017 v spolku SOVA, Viedeň, RAKÚSKO (Huncút Gašpar)