O Concordii

Ubi Concordia, ibi victoria.

Kde je svornosť, tam je víťazstvo.
 
Svornosť, spolupatričnosť, harmónia, jednota, súlad...
Slová, ktoré vystihujú to čo chceme divadlom dosiahnuť. Harmóniu v duši, pretože Vás chceme zaujať kvalitnými dielami, osobnými výpoveďami clivými i veselými, zasahujúcimi srdcia divákov. 
 
    Concordia, to je aj názov almanachu, ktorý vydával Jozef Viktorin spolu s Jánom Palárikom. Almanach, ktorý chcel zjednotiť národné a kultúrne sily.
 
 
 
Naše divadielko sídli na ulici Jána Palárika, a tak sa nám zdalo viac než príhodné, aby sme ho nazvali práve podľa Palárikovho almanachu.