HISTÓRIA divadla (DC) V ROKOCH

2023

9. premiéra inscenácie " ZLATOVLÁSKA "

75. repríza  inscenácie " HUNCÚT GAŠPAR "

účasť DC na divadelných festivaloch " PREDNÁŠAM / HRÁM TEDA SOM,  DIVADELNÉ PODZÁMČIE a NA SKOK FEST "

2022

8. premiéra inscenácie " BAJAJA "

otvorená nová zrekonštruovaná " PERMAKULTÚRNA DIVADELNÁ ZÁHRADA "

účasť DC na festivaloch " ZA 7 HORAMI, ALTERNATÍVNE LETO a HDD "

 

2021

realizácia rekonštrukcie " PERMAKULTÚRNA DIVADELNÁ ZÁHRADA "

7. premiéra inscenácie " JÁNOŠÍK (STRATY A NÁLEZY) "

 

2020

realizácia úspešných projektov " OŽIVENIE JÁNOŠÍKA - PODHORIE "

50. repríza  inscenácie " HUNCÚT GAŠPAR "

účasť DC na divadelných festivaloch " MIRAKULY a DIVADELNÉ PODZÁMČIE "

 

2019

6. premiéra DC " VÍŤAZ JANKO "

25. repríza  inscenácie " O ZLEJ PRINCEZNEJ "

DC ako súčasť medzinárodného podujatia  " NOC DIVADIEL "

1. hosťujúci koncert v DC " NANY HUDÁK "

účasť DC na divadelných festivaloch " VLNOPLOCHA a ZÁLA "

hosťujúce divadlá v DC " EVERYDAYACTOR,THALIA TEATRO, DIVADLO Z DOMČEKA, LUNA STORYTELLING "

 

2018

5. premiéra DC " O ZLEJ PRINCEZNEJ "

DC ako súčasť medzinárodných podujatí " NOC LITERATÚRY " a  " NOC DIVADIEL "

zahraničné zájazdy DC s predstaveniami O Zlej princeznej " RAKÚSKO, Viedeň " a Metamorfózy ženy " MAĎARSKO, Sarvaš " a " POĽSKO, Suwalki (ocenenie za ženský herecký výkon) "

účasť DC na divadelných festivaloch " ROZPRÁVKOVÁ MODRA, DIVADELNÉ PODZÁMČIE, DIVADELNÁ CHALUPKA a HDD "

hosťujúce divadlá v DC " THALIA TEATRO, DIVADLO Z DOMČEKA, CELKOM MALÉ DIVADLO, EVERYDAYACTOR "

 

2017

4. premiéra DC " DLHÝ NOS "

25. repríza  inscenácie " HUNCÚT GAŠPAR "

hosťujúce divadlo v DC " THALIA TEATRO "

1. zahraničný zájazd DC s predstavením Huncút Gašpar " RAKÚSKO, Viedeň "

účasť DC na divadelných festivaloch " DIVADELNÁ CHALUPKA a DIVADELNÉ PODZÁMČIE "

 

2016

3. premiéra DC " HUNCÚT GAŠPAR "

1. hosťujúce predstavenie pre dospelých v DC " Divadlo Kusy cukru & ČiPrCha POKUŠENIE "

2. premiéra DC " JAHODOVÝ KÚPEĽ "

 

2015

1. hosťujúce predstavenie pre deti v DC " Divadlo z domčeka O KOZLIATKACH "

DC organizuje divadelné podujatie " LETO S ROZPRÁVKAMI "

otvorenie štiavnickej komornej bábkovej scény " DIVADIELKO CONCORDIA "

1. premiéra DC " METAMORFÓZY ŽENY "

vznik nezávislého divadla " DIVADLO CONCORDIA "