Petőfiho Janko v Nezábudke

11.12.2019 15:00

Predstavenie pre deti "Víťaz Janko" bolo spracované veľmi originálne, jednoducho a vkusne. Deti od začiatku vtiahlo a bezprostredne zapojilo do deja. Herecké výkony boli pútavé a vtipné, spolu s doprevádzajúcim hudobným sprievodom, kulisami a bábkami mali vysokú umeleckú úroveň. Nároky na pozornosť boli citlivo zvolené zvlášť pre potreby detí MŠ a ZŠ. Zvolená téma deťom priblížila autora, spojeného s Banskou Štiavnicou.

                                                                                                                        Oľga Klaková - učiteľka MŠ Nezábudka