Tvorivý tím

 
Peter Kamenský 
Emília Kamenská
Peter Luptovský
Mária Fabriková
Ľudmila Klimková
Erik Sombathy
 Veronika Hajdučíková