Tvorivé spolupráce

RÉŽIA  
Andrej Šoltés
Peter Weinciller
Peter Pavlík
 
DRAMATURGIA 
Juraj Fotul
Maroš Krajčovič
 
HERCI
Dana Takáčová
Svetlana Fabriková
Andrea Krestianová
 
SCENÁRISTIKA
Daša Krištofovičová
Monika Necpálová
 
BÁBKY
Jana Pogorielová-Dušová
Anton Duša
Veronika Renčková
Marek Fabrika
 
SCÉNOGRAFIA
Zuzana Dobrovičová
Marcel Mészáros
Petra Mészárosová
 
HUDBA
Robo Šimko
Ján Cerovský
 
DIVADELNÁ TECHNIKA
František Krähenbiel
Matej Marko
 
VÝROBA SCÉN
Peter Kamenský st.
 
FOTO
Lukáš Rohárik
Marian Kuric
Miro Holý
Petra Rapčanová
 
VIDEO
Ján Čorba
 
GRAFIKA
Helena Bergerová
Samo Borsík
Darina Tutková
 
PRODUKCIA
Stanislava Molnárová