Peter Luptovský

(spolupráca s divadlom od roku 2016)
Profil
Hosťujúci režisér divadla. Okrem činohernej réžie sa venuje aj bábkovej tvorbe pre deti. Tiež zabezpečuje technickú časť predstavení.
 
Umelecké vzdelanie
    - úplné umelecké vzdelanie (Mgr. art.)
 
Zrežírované inscenácie
 
Spolupráca s inými divadlami
DS ČI-PR-CHA
DDS Zrkadlo