Peter Luptovský

(spolupráca s divadlom od roku 2016)
Profil
Režisér divadla. Okrem činohernej réžie sa venuje aj bábkovej tvorbe pre deti. Tiež zabezpečuje technickú časť predstavení.
 
Umelecké vzdelanie
    - úplné umelecké vzdelanie (Mgr. art.) v odboroch činoherná a bábková réžia
 
Zrežírované inscenácie
 
Spolupráca s inými divadlami
Divadlo D35 - režisér
Celkom malé divadlo - režisér
Divadlo Kusy Cukru - zakladateľ a režisér
DS ČI-PR-CHA - pedagogické vedenie a režisér
DDS Zrkadlo - pedagogické vedenie a režisér