Maroš Krajčovič

(spolupráca s divadlom od roku 2016)
Profil
Hosťujúci dramaturg divadla. 
 
Umelecké vzdelanie
    - úplné umelecké vzdelanie (Mgr. art.)
 
Spolupráca na inscenáciách